Rosengart a.s.

Historie

Společnost ROSENGART a.s. vznikla v návaznosti na jednání mezi společností ROSENGART s.r.o. (nyní ROSENGART TABACCO s.r.o.) a společností Dynamic Invest Group a.s. o společném podnikání.

Na jaře roku 2010 byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, která po několika měsíčním jednání vyústila v dohodu o prodeji řady nevýherních hracích přístrojů a uzavření licenční smlouvy na základě které je společnost ROSENGART a.s. oprávněna užívat obchodní označení chráněné ochrannou známkou, tj. provozovat a plně propagovat značku ROSENGART. Osvědčení o vložení licenční smlouvy do rejstříku UPV.

Co nabízíme?

Naše firma se zabývá pronájmem a servisem zábavní techniky jako jsou fotbálky, šipkové automaty, jukeboxy a karaoke, video loterijní terminály (VLT), výherní hrací přístroje (VHP) a rulety. Našim partnerům (provozovatelům zábavních a restauračních zařízení) nabízíme výhodný provizní program se zajímavými možnostmi výdělků bez nutnosti počáteční investice.