Pomáháme

Poděkování Oblastní charity Jičín

Děkujeme firmě Rosengart Jičín za naložení a bezplatný odvoz 820 kg víček od PET lahví z Jičína do výkupny v Hradci Králové a za nabídku spolupráce při pomoci dalším rodinám.

DĚKUJEME také VŠEM, kteří se podílí na propagaci veřejné sbírky a podpory rodin, kterým pomáháme. Nezáleží na velikosti finančního daru, materiální pomoci či množství víček, který se rozhodnete nebo jste se již rozhodli poskytnout, protože právě z těchto malých či velkých „kapek vody“ je tvořen „oceán pomoci“.

Našimi hlavními partnery jsou Město Jičín, Oblastní nemocnice Jičín a firma Continental Jičín, jejichž zaměstnanci s námi již druhým rokem sbírají víčka od PET lahví. Město Jičín navíc na svých internetových stránkách a v Jičínském zpravodaji pravidelně zveřejňuje aktuální informace o sbírce, čímž významně přispívá k její propagaci.

Nemalé poděkování patří také Základní škole, Jičín, Husova 170, která nám bezplatně poskytla prostory ke skladování pytlů s víčky a zejména pak panu školníkovi za jeho ochotu kdykoliv pomoci.
Velice si vážíme každého z Vás, kdo jste přispěl svým časem věnovaným organizaci či samotnému sběru, uskladnění nebo svozu plastových víček. Bez vás by naše odhodlání pomáhat těm, kteří to potřebují, nebylo tak úspěšné.