Co nabízíme?

  • Naše firma se zabývá pronájmem a servisem zábavní techniky, jako jsou fotbálky, šipkové automaty, jukeboxy a karaoke, vzdušné hokeje, nebo přístroje s boxovacím pytlem.
  • Našim partnerům (provozovatelům zábavních a restauračních zařízení) nabízíme výhodný provizní program se zajímavými možnostmi výdělku, bez nutnosti počáteční investice.

Něco málo z naší historie …

Společnost ROSENGART a.s. vznikla v návaznosti na na jednání mezi společností ROSENGART s.r.o. (nyní ROSENGART TABACCO s.r.o.) a společností Dynamic Invest Group s.r.o. o společném podnikání.

Na jaře roku 2010 byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, která po několika měsíčním jednání vyústila v dohodu o prodeji řady nevýherních hracích přístrojů a uzavření licenční smlouvy, na základě které je společnost ROSENGART a.s. oprávněna užívat obchodní označení ochrannou známkou, tj. provozovat a plně propagovat značku ROSENGART.